telefon: +420 603 311 126
info@zakladovadeska.cz

Základové desky - Jak na to?

Naše firma Vám nabízí několik možností, jak se dopracovat ke kvalitní základové desce. Od možností svěřit celou výstavbu nám, až po to, že si některé práce uděláte svépomocí a na nás necháte jen práce odborné. Na začátku od nás obdržíte přesný položkový rozpočet, se kterého si sami můžete spočítat zda a jaké práce se Vám vyplatí zhotovit si sami a které uděláme my. První návštěva technika, nafocení dokumentace a nabídka je vždy zdarma.

Zjednodušený postup prací na základové desce:

Vytyčení domu

Naše práce začíná vytyčením základů domu geodetem, který vychází z navrženého projektu. Je dobré, aby vytyčení probíhalo zároveň se zemními prácemi, aby mohla před betonáží pasů proběhnout kontrola zaměření. Geodet zaměří také tzv. bod nula což je výška budoucí podlahy.

Zemní práce

Cílem je vyhloubit základové pasy (či jámu pro sklep). Nejdříve se skryje a uskladní vrstva ornice. Geodet zaměří a znovu vytyčí základové pasy. Následuje hloubení pasů většinou bagrem či jinou stavební mechanizací. Nesmíme zapomenout (když už je mechanizace na stavbě) na vyhloubení ležaté kanalizace, popřípadě jímky.

Začištění základové spáry

Spáru je třeba začistit. A to nejčastěji manuálně. Zároveň se připraví zemnící pásek pro hromosvod a bednění pro všechny prostupy sítí (kanalizace, voda, plyn, el...)

Zalití základové spáry betonem

Následně se základové pasy zalijí betonem (typ betonu určí projektant nejčastěji B15). Beton lze dodat na stavbu z betonárky v tzv. mixech popřípadě jej můžeme na místě připravit v míchací hlavě Bobcatu (spočítáme dle umístění stavby co vyjde levněji). Pokud stavíme v propustných a nesoudržných zeminách, můžeme základy před betonáží podsypat vrstvou štěrku. Nejlépe je betonovat hned po vyhloubení, aby nedošlo k provalení stěn popřípadě zaplavení vodou.

Bednění

Na základových pasech založíme řadu dutých tvárnic, které budou tvořit výšku a hranici základové desky (ztracené bednění). Tvárnice vylijeme betonem. Je možno také použít dřevěné bednění.

Hutnění, úprava podkladu

Místo, které ohraničují základové pasy zhutníme a podsypeme štěrkem. Položíme ležatou kanalizaci a vodovodní přípojky. Je třeba přeměřit správný spád kanalizace a těsnost potrubí ověřit tlakovou zkouškou. Také se vyvedou tzv. husí krky pro elekřinu (telefon, internet...).

Vlastní vylití základové desky

Následuje pokládka výztuže – pokud ji projekt předepisuje a vlastní vylití základové desky. Beton se zvibruje, zhutní a následně jej zaleštíme rotačními hladičkami (dosahujeme tak veliké přesnosti). Povrch ošetříme postřikem proti rychlému vysychání (a popraskání), který vám ušetří práci s kropením hotové desky. Za cca 30 dnů je deska vyzráta a připravena na další stavbu.

Návazné práce

Tepelná izolace základů Izolace proti zemní vlhkosti (či tlakové vodě) a proti radonu

© 2020 ZakladovaDeska.cz