telefon: +420 603 311 126
info@zakladovadeska.cz

Stropní desky - Jak na to?

Naše firma nabízí kompletní zhotovení monolitických stropních desek včetně statického výpočtu, přípravy bednění, dodávky výztuže a betonářských prací.

Zjednodušený postup prací na stropní desce:

Statický výpočet

V případě, že projektant navrhne monolitickou stropní desku je nutno po něm požadovat i statický výpočet a stím spojený výkres výztuže. Pokud výkres není součástí projektu je třeba ho zajistit. Od něj se odvíjí přesný výpočet ceny prováděných praci. Výpočet Vám také můžeme zajistit my přes spolupracujícího technika.

Cena

Po dodání potřebné dokumentace následuje návštěva našeho technika. Zaměříme stavbu a zpracujeme podrobnou cenovou nabídku.

Bednění

Následuje dodávka bednění. Rozestaví se hlavní stojky. Na ně příčné a podélné nosné trámy. Plocha se laserem vyrovná dle výšky obvodových zdí. Provede se zadeskování (popřípadě za příplatek s možností pohledového stropu). Spáry mezi deskami se vytmelí a vypěnují. Obšalují se prostupy sítí, vody, plynu… Jako poslední se provedou boční hrany, popřípadě schodišťové stupně, sloupky či balkony.

Výztuž

Dalším krokem je dodávka, rozmístění a provázání výztuže dle projektu.

Betonáž

V jednom dni se provede vybetonování stropní desky pomocí betonpumpy (z ramene). Beton se lije do výšky zaměřené laserem. Následně se zvibruje a zhutní. Jakmile je plocha pochozí, provede se zaleštění strojní hladičkou a ošetření plochy proti vysychání.

Odstranění bednění

Po cca 14 dnech se provede odbědnění a odstojkování (některé se ponechávají po delší dobu). Začistíme hrany, vytmelíme spáry a provedeme úklid.

Jak dlouho to bude trvat?

Běžný RD (cca 100 m2 plochy) - 4 dny bednící práce, 4 dny vyvázání výztuže, 1 den betonáž se zaleštěním. Za cca 3 týdny odbednění.

© 2020 ZakladovaDeska.cz